Versuri

de George Toparceanu
Publicat de: TexaRom LLC
ISBN: 9781624570261
ISBN mobi:
Cumpără cartea la: Barnes&Noble, iTunes
Topârceanu a fost, în primul rând, un poet liric. Opera, cu un puternic specific național, prezintă peisajul, istoria, datinile, tradițiile și limba neamului nostru. În creația sa, inteligența joacă un rol deosebit. Din punct de vedere stilistic, comparațiile și metaforele sunt destul de reduse, cu unele excepții cum ar fi Cioara. Topârceanu este însă un vizual – sensibil la fenomenele naturii – și un auditiv deosebit. În toate poeziile sale, stilul lui Topârceanu nu a suferit modificări. Umorul a rămas însă trăsătura fundamentală a baladelor și parodiilor, al căror mesaj este profund original și care a învins timpul.