Profetismul israelit in documentele biblice: intre fals si autentic

by Silviu Tatu
Published by: TexaRom LLC
ISBN: 9781624570636
ISBN mobi: 9781624570643
Buy this book at: Amazon, Kobo, iTunes
Description:
The Israelite prophecy developed in the context of ancient Eastern society. Therefore it is normal for the influences of neighboring cultures to be visible. This book investigates the contribution of cultures from Mesopotamia, Anatolia, the Levant and Egypt on the Israelite prophecy, as long as they were relevant to understanding the Israelite phenomenon. Far from being a unified religious phenomenon, the Israelite prophecy showed more or less original variations, more or less consistent with the beliefs of the founding fathers. Of all the prophets, the yahwehist strove to keep the flame of monotheism in the Promised Land, despite a low popular interest for its values and the preference for counterfeit alternatives. The book also identifies the characteristics of the yahwehist prophet as reflected by the representatives of the genre. Being a temporary and vocational occupation, describing the phenomenon includes its manifestation among laymen and women. Both preferred techniques for receiving messages - fate, ephod, dream - and prophetic phenomena are discussed - the ecstatic experience, perpetration of miracles and healing, prediction and symbolic actions.

Descriere:
Profetismul israelit s-a dezvoltat în contextul societăţii antice a Orientului Apropiat. Este natural ca influenţe din culturile limitrofe să se resimtă asupra sa. Lucrarea investighează contribuţia culturilor din Mesopotamia, Anatolia, Levant şi Egipt asupra profetismului israelit, în măsura în care acestea au fost relevante pentru înţelegerea fenomenului israelit.

Departe de a fi fost un fenomen religios unitar, profetismul israelit a manifestat varietăţi mai mult sau mai puţin originale, mai mult sau mai puţin coerente cu iahvismul părinţilor întemeietori. Dintre toţi profeţii, cei iahvişti s-au străduit să păstreze aprinsă flacăra monoteismului în Ţara Făgăduinţei, în ciuda unui interes popular scăzut pentru valorile sale şi a preferinţei pentru alternative contrafăcute.

Lucrarea identifică însuşirile profetului iahvist aşa cum sunt ele reflectate de reprezentanţii genului din galeria iniţiată de patriarhi şi încheiată cu profeţii scriitori. Fiind, de regulă, o ocupaţie temporară şi vocaţională, descrierea fenomenului atinge şi manifestarea sa printre mireni şi printre femei. Sunt discutate atât tehnicile preferate de profeţii iahvişti pentru receptarea mesajelor: sorţii, efodul, visul, precum şi fenomenele profetice specifice activităţii profetice şi genului literar creat de aceasta: experienţa extatică, săvârşirea de miracole şi vindecări, predicţia şi acţiunile simbolice.

Printre sursele primare, alături de textele biblice stau texte din arhivele asiriene, arameice, hitite, ugaritice şi egiptene (tăbliţe de lut, papirusuri, suluri sau codexuri), dar şi fragmente de pe ostraca, de pe sigilii, sau de pe monumente. Interpreţii contemporani ai documentelor antice consultaţi permit atingerea unor soluţii credibile la problematica abordată şi integrarea lucrării în contextul cercetării ştiinţifice de actualitate.