Nuvele si povestiri

by Ion Luca Caragiale
Published by: TexaRom LLC
ISBN: 9781624570148
ISBN mobi:
Buy this book at: Barnes&Noble, iTunes
Description:
I.L.Caragiale's novels have a psychological meaning and deal with the human morale. Doua loturi presents the drama of a clerical worker whose hope for quick richness dies abruptly. The story lies between tragic and grotesque levels, between the comic and the macabre. All inner turmoil, happiness and despair, joy and suffering, lead to the psychological collapse of the character. In some stories, the fantastic realm enters the real plan of action, increasing its significance and mystery note. The ghost myth is found in Calul dracului novel, and the novels La hanul lui Manjoala and Kir Ianulea capitalize on the same topic. O faclie de Paste, Pacat... and In vreme de razboi are naturalistic novels, where the author opens spaces of psychological depth concerning terrifying observations that sometimes reached the highest level of craziness.

Descriere:
Nuvelele lui I.L. Caragiale au un caracter psihologic și vizează moralul. Nuvela Două loturi prezintă drama unui funcționar căruia i se năruiește speranta de îmbogățire rapidă. Textul se situează între tragic și grotesc, între comic și macabru. Tot zbuciumul interior, fericire și disperare, bucurie și suferință, duce la prăbușirea psihologică a personajului. În unele nuvele, fantasticul pătrunde în planul real al acțiunii, sporindu-i semnificația și nota de mister. Mitul strigoiului se regăsește în nuvela Calul dracului, iar în nuvelele La hanul lui Mânjoală și Kir Ianulea Caragiale valorifică necuratul ca temă. O făclie de Paște, Păcat... și În vreme de război sunt nuvele naturaliste, în care se deschid spații ale psihologiei abisale ale observațiilor terifiante ajunse uneori la paroxism.