Apocalipsa dupa Ceausescu

by Sergiu Somesan
Published by: TexaRom LLC
ISBN: 9781624570339
ISBN mobi: 9781624570384
Buy this book at: Amazon, Barnes&Noble, Kobo, iTunes
Description:
"In 2012 - a year when the political events in Romania kept Romanian writers inside, and especially away from writing, - Sergiu Somesan was the only one who had the audacity to express through his creation his attitude towards the referendum that transformed almost 8.5 million Romanians. His story - F?uritorul de vise - published on-line for the time being on the http://moshulsf.wordpress.com blog, was read and appreciated by 700 Internet readers - a number higher than the annual average actual circulation of a book in Romania. In case you are wondering why he had an attitude towards a subject that most of the writers had ignored, I am able to provide you with an explanation: it was because - if you read the stories - you will discover he has an attitude towards the subject, he is a man that sees society both as an object, and as a conversation subject, usually in a very responsible manner. As well as some people are good at using a sword, a rifle, a hatchet or a spear, eventually at using a tank or intercontinental missile, Sergiu Somesan knows to use the word. And he does that for noble causes... and he does that very well!" Stefan Ghidoveanu

Descriere:
"În 2012 - an în care evenimentele politice din România nu i-au prea
scos din casă pe scriitorii autohtoni, darămite să-i mai şi determine
să scrie! - , Sergiu Someşan a fost singurul care a avut îndrăzneala
să-şi exprime, prin creaţia sa, atitudinea faţă de cele întâmplate la
referendumul care a transformat în <> aproape 8,5
milioane de alegători români. Povestirea sa Făuritorul de vise,
publicată deocamdată numai on-line pe blogul
http://moshulsf.wordpress.com, a fost citită şi apreciată în doar
câteva zile de peste 700 de internauţi - mai mulţi decît tirajul mediu
actual al unei cărţi în România!!! Iar dacă vă întrebaţi de ce a luat
atitudine într-un subiect pe care cei mai mulţi colegi de breaslă l-au
<> ori s-au făcut că nu există, atunci vă dau şi o
explicaţie: pentru că - dacă-i citiţi lucrările - veţi descoperi că
este un scriitor <>, cu atitudine, un om pentru care
societatea reprezintă atât obiect cât şi subiect de discuţie, în
majoritatea cazurilor la modul foarte responsabil. Aşa cum unii se
pricep să manevreze sabia, puşca, securea sau suliţa, eventual tancul
sau racheta intercontinentală, Sergiu Someşan ştie să manevreze
CUVÂNTUL. şi o face pentru cauze nobile... şi o face foarte bine!"